قیمت انواع سیگار ایرانی و خارجی

آخرین بروز رسانی : سه شنبه 8 فروردین 1401قیمت ها به تومان
وینستون کینگ قدیم 345/000
وینستون جور لیبل دار 357/000
وینستون طرح جدید 173/000
وینستون عقابی بدون لیبل 250/000
وینستون عقابی لیبل جدید 203/000
وینستون اسلیم الترا 407/000
وینستون اسلیم لایت 300/000
وینستون ایکس استایل الترا 260/000
وینستون ایکس استایل لایت 245/000
وینستون ایکس اس مشکی الترا 205/000
وینستون ایکس اس مشکی لایت 200/000
وینستون کلیک290/000
وینستون پلاتنیوم 175/000
مگنا الترا 136/000
مگنا لایت 110/000
مگنا قرمز105/000
جی وان مشکی 117/000
جی وان نقره 103/000
جی وان سولو طلایی 134/000
جی وان سولو نقره 155/000
ساتر نقره 84/000
ساتر مشکی 84/000
ساتر طلایی 84/000
مونته کارلو 90/000
کمل.نقره 120/000
کمل آبی 135/000
کمل زرد 120/000
کمل مشکی 115/000
کمل سفید 135/000
اونیکس 88/000
اونیکس کینگ 83/000
کنت 4 188/000
کنت 8 190/000
کنت قرمز 155/000
کنت میکس 240/000
کنت پاور 180/000
کنت نانو 160/000
کنت اچ دی 155/000
مانتانا طلایی 100/000
مانتانا قرمز90/000
مانتانا نقره 87/000
مانتانا اسلیم 87/000
پال مال 113/000
پال مال نانو ابی 115/000
پال مال نانو نقره 95/000
بهمن لایت ریه 90/000
بهمن الترا ریه 100/000
بهمن کوتاه پوتین جدید 204/000
بهمن کوتاه پوتین قدیم 256/000
بهمن کلاسیک 435/000
بهمن صافت پوتین جدید 65/000
بهمن سوپر اسلیم 80/000
بهمن نانو مشکی 80/000
بهمن بلند پوتین 94/000
بهمن بلند پوتین لیبل جدید 74/000
بهمن لایت پوتین 90/000
بهمن الترا پوتین 92/000
زیکا قرمز 47/000
زیکا لایت 53/000
تیر 5ستاره پوتین 48/000
هما کینگ 63/000
موند آبی اسلیم 70/000
موند تاچ 65/000
کاوالو مکعبی 72/000
کاوالو پاور 78/000
مدرن کینگ پوتین 58/000
مدرن اسلیم پوتین 65/000
مدرن قهوه پوتین 56/000
بیستون قرمز 62/000
بیستون نقره 66/000
تنباکو
مزایا 220/000
دوسیب نخل 510/000
الفاخر 270/000
بنگ بنگ 185/000
تنباکو زمان 130/000
تنباکو الشرق 189/000

قیمت های درج شده ، قیمت هر باکس می باشد.

( قیمت ها به تومان )